Plyn

Osvedčenia vydané Technickou inšpekciou potrebné na výkon revízií plynu

Nasledujúce osvedčenia potvrdzujú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti – revízny technik výhradného technického zariadenia plynového skupiny B.Osvedčenia - Revízny technik - Renel.sk

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok