Elektrorevízie

Osvedčenia vydané Technickou inšpekciou potrebné na výkon elektrorevízií

Nasledujúce osvedčenia potvrdzujú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti – revízny technik výhradného technického zariadenia elektrického stupňa E1, E2, E3, E4 v objektoch C5 a C6.

Osvedčenia - Revízny technik - Renel.sk Osvedčenia - Revízny technik - Renel.sk

Viac o certifikácii osôb na výkon revízií elektrických zariadení sa môžete dočítať tu.

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok