Plyn

Oprávnenia vydané Technickou inšpekciou potrebné k výkonu plynových revízií.

Nasledujúce oprávnenia potvrdzujú našu odbornosť technickú spôsobilosť na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených plynových zariadení. Tieto oprávnenia boli vydané Technickou inšpekciou a.s.

Tieto oprávnenia nám taktiež umožňujú vykonávať opravy a údržby, rekonštrukcie a montáž technických zariadení plynových skupiny B.

Oprávnenia – Technická inšpekcia – Renel.sk

Oprávnenia - Technická inšpekcia - Renel.sk

V prípade nejasností si môžete svoje otázky zodpovedať a overiť tu.

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok