Vitajte na našej stránke ...
Predmet našej činnosti / ponúkané služby :
 • Revízie elektrických zariadení / východiskové, periodické, mimoriadne / v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6.
 • Revízie bleskozvodov v zmysle STN 34 1390.
 • Revízie aktívnych bleskozvodov v zmysle STN 34 1391 a STN 34 1398.
 • Revízie systému ochrany pred bleskom lps v zmysle súboru noriem STN EN 62 305.
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600.
 • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov v zmysle STN 33 1610.
 • Revízie a kontroly elektrických zariadení (pracovných) strojov v zmysle STN EN 60 204-1.
 • Vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51.
 • Vypracovanie jednopólových schém skutočného zapojenia elektrických okruhov v rozvodných zariadeniach.
 • Odstraňovanie revíznych závad / nedostatkov
 • Oprava. montáž a údržba el. zariadení a bleskozvodov

Revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a príslušných technických noriem. V prípade záujmu, respektíve akýchkoľvek otázok k uvedeným ponúkaným službám, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že budete s našimi službami spokojný.