Renel s. r. o. – Revízie elektrických zariadení

Vitajte na našej stránke …

Predmet našej činnosti / ponúkané služby :

 • Revízie elektrických zariadení / východiskové, periodické, mimoriadne /    v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6.

 • Revízie bleskozvodov v zmysle STN 34 1390.

 • Revízie aktívnych bleskozvodov v zmysle STN 34 1391 A STN 34 1398.

 • Revízie systému ochrany pred bleskom LPS v zmysle súboru noriem STN EN 62 305.

 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600.

 • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov v zmysle STN 33 1610.

 • Revízie a kontroly elektrických zariadení (pracovných) strojov v zmysle STN EN 60 204-1.

 • Vypracovanie protokolov o určení  prostredia / vonkajších vplyvov v zmysle STN 332000-5-51.

 • Vypracovanie jednopólových schém skutočného zapojenia elektrických okruhov v rozvodných zariadeniach.

 • Odstraňovanie revíznych závad / nedostatkov

 • montáž a údržba el. zariadení a bleskozvodov

 • Odborné  prehliadky a odborné skúšky Plynových zariadení v rozsahu :
  Bf – znižovanie tlaku plynu do 0,4Mpa
  Bg – rozvod plynu s najvyšším tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa
  Bh – spotReba plynu spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW 

Revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a príslušných technických noriem. V prípade záujmu, respektíve akýchkoľvek otázok k uvedeným ponúkaným službám, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že budete s našimi službami spokojní.

Revízie - Renel.sk                                         

“ width=“20″ height=“20″>

Webovú stránku vytvoril WEBROK.SK | Tvorba web stránok - Webdesign Tvorba web stránok